Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering

In de kijker!

Mis het infomoment niet op dinsdag 23 april 2013 om 20u in auditorium F (blok A) op de campus UZ (De Pintelaan 185 te 9000 Gent).

Klik hieronder op 'Lees meer +' voor meer informatie!

Lees meer +

Inhoud

De Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering speelt in op een nood aan deskundigen op het vlak van gezondheidsvoorlichting en -bevordering. De primaire preventie van een aantal chronische aandoeningen (hart- en vaatziekten, kanker, diabetes, obesitas ...) wordt steeds belangrijker. Patiënten hebben voorlichting en begeleiding nodig (patiënteneducatie) bij het aanpassen van hun leefstijl in het kader van een vaak levenslange ambulante behandeling.

Meer en meer is er ook aandacht voor de effecten van onze omgeving op onze gezondheid en voor de druk die uitgaat van omgevingsfactoren op het gezondheidsgedrag van de populatie. Zo is er een toenemende aandacht voor het organiseren van rookvrije omgevingen, het voeren van een gezondheidsbeleid in scholen en bedrijven ...

Een systematische en planmatige aanpak voor de gezondheidsprogramma's is dan ook uitermate belangrijk. Een goede kennis van theorieën die dergelijke programma's kunnen onderbouwen en kennis van methoden om de waarde van dergelijke programma's op hun waarde en effect te evalueren, zijn het onderwerp van de opleiding.

De Master in de gezondheidsvoorlichting en -bevordering heeft geen eigen specifieke bacheloropleiding maar is gericht op een instroom vanuit diverse professionele en academische bachelors. De master kan ook gevolgd worden na het behalen van een andere master. Gezondheidsvoorlichting en -bevordering is een sterk multidisciplinair werkveld gesteund op zowel gedragswetenschappen, sociale wetenschappen, medische en paramedische wetenschappen, communicatiewetenschappen, cultuurwetenschappen, e.a. Kandidaten met een dergelijke basisopleiding op bachelor- of masterniveau kunnen zich in de Master gezondheidsbevordering verder verdiepen in de basiswetenschappen van het werkveld, die kennis verruimen met andere wetenschappen en ze integreren in het toepassingsgebied van de gezondheidsbevordering.